Obsah,


sk
môj účet

0položiek

Celkom za: 0 Eur

Pokladňa


Vypůjčení robotického mopu Everybot až na 10 dní ZDARMA!

Získejte reálnou zkušenost s robotickým mopem ve vlastní domácnosti. Nejlépe tak poznáte, jak důkladně mop pracuje, kolik těžké práce za Vás udělá a kolik pohodlí a volného času Vám přinese.

Nezaplatíte ani cent. Mop Vám zdarma doručíme i odvezeme prostřednictvím kurýrní služby.

Abychom měli jistotu, že nám mop vrátíte, uhradíte vratnou kauci ve výši 130 Eur, kterou Vám nejpozději do 10 pracovních dní po vrácení mopu převedeme zpět na Váš účet. Za případné poruchy, poškození nebo poškrábání nenesete žádnou zodpovědnost.

Máte zájem? Vyplňte nezávaznou objednávku a my se Vám ozveme.

Děkujeme, tým Neato

01. Osobné udaje

02. Ostatní údaje

Dohoda o výpůjčce věci, robotického mopu

1. Zájemce, dále jen \"Vypůjčitel\" si vybere model mopu a sdělí firmě Top Robotics s.r.o., dále jen \"Půjčitel\", adresu pro doručení vypůjčené věci.

2. Půjčitel vystaví Vypůjčiteli proforma fakturu pro platbu vratné kauce.

3. Půjčitel se zavazuje, že nebude Vypůjčiteli účtovat žádný poplatek za přepravu vypůjčené věci nebo za platbu dobírkou.

4. Za vypůjčenou věc zaplatí Půjčitel vratnou kauci ve výši 130 Eur na základě proforma faktury vystavené Vypůjčitelem. Platba vratné kauce je možná předem převodem z účtu nebo dobírkou při převzetí vypůjčené věci.

5. Půjčitel se zavazuje mop předat Vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

6. Vypůjčitel je na základě této dohody oprávněn mop bezplatně užívat po dobu 10 kalendářních dní, a to výhradně v souladu s návodem k použití. Vypůjčitel není oprávněn přenechat mop k užívání jiné osobě nebo subjektu.

7. V případě prodlení s vrácením mopu zaplatí Vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 1,50 Eur za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

8. Vypůjčitel je povinen mop chránit před poškozením, ztrátou a zničením. Vypůjčitel je povinen mop vrátit ve stavu, v jakém jej přijal - vyčištěný, s příslušenstvím a v původním kompletním obalu.

9. V případě vrácení poškozeného, ale kompletního balení mopu, nemá Půjčitel nárok na náhradu škody.

10. V případě vrácení nekompletního balení mopu má Půjčitel nárok na náhradu škody.

11. Po dohodě nebo po uplynutí 10 kalendářních dní od doručení mopu sjedná Půjčitel Vypůjčiteli na své náklady kurýra, který u Vypůjčitele mop vyzvedne.

12. Půjčitel je povinen neprodleně po přijetí vypůjčené věci vrátit kauci na účet Vypůjčitele, nejpozději do 10 pracovních dní.

13. V případě, že se Vypůjčitel rozhodne pro zakoupení nového mopu, oznámí to Půjčiteli. V tomto případě se Půjčitel zavazuje, že po obdržení vypůjčené věci vystaví neprodleně Vypůjčiteli řádný daňový doklad ve výši kupní ceny požadovaného zboží. Vratná kauce 130 Eur bude započtena vůči vystavenému daňovému dokladu a Vypůjčitel uhradí rozdíl převodem nebo dobírkou při převzetí zakoupeného zboží.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace